Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Kęstutis Driaunys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. Dr. Kęstutis Driaunys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014-09-02