Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rasa Aukštikalnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.Atnaujinimo data:2014 m