Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Karolis Šerpytis
Dalyko lygis:______ Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt.dr. Karolis Šerpytis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: