Dalyko dėstytojas: doc. dr. Valdas Jaskūnas, lekt. Deimantas Valančiūnas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Valdas Jaskūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.