Dalyko dėstytojas: prof.dr. HP L.Čekanavičius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof.dr. HP L.Čekanavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: