Dalyko dėstytojas: prof. dr. Marija Kučinskienė, doc. dr. Asta Fominienė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Marija Kučinskienė, dr. Asta Fominienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:2014