Dalyko dėstytojas: dr. K. Senkus
Dalyko lygis: _______ Semestras: _____________
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. K. Senkus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: