Dalyko dėstytojas: dr. Gražina Jatuliavičienė
Dalyko lygis:  I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Gražina Jatuliavičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: