Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aleksandras Pleskačiauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aleksandras Pleskačiauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.