Dalyko dėstytojas: lekt. Justina Gineikienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Justina Gineikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų