Dalyko dėstytojas: doc. dr. Feliksas Kuliešius
Dalyko lygis: Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Feliksas Kuliešius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2012 m.