Dalyko dėstytojas:  doc. dr. Dalia Švambarytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  doc. dr. Dalia Švambarytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.