Dalyko dėstytojas: asistentė Irma Kamarauskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asistentė Irma Kamarauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: