Dalyko dėstytojas: asistentė Daiva Tamulevičienė
Dalyko lygis: Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asistentė Daiva Tamulevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: