Dalyko dėstytojas: prof. dr. R. Petrauskas, prof. Z. Butkus, doc. E. Saviščevas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa, Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. R. Petrauskas, prof. Z. Butkus, doc. E. Saviščevas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.