Dalyko dėstytojas: lekt. Karina Adomavičiūtė Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Karina Adomavičiūtė E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų