Dalyko dėstytojas: Agne Vaitkuviene
Dalyko lygis: -Semestras: -
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: -
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: -
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: - m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų