Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
Dalyko lygis:                     Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų