Dalyko dėstytojas: Ramunė Budrionytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Ramunė Budrionytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų