Dalyko dėstytojas: dr. Kastytis Senkus
Dalyko lygis: I pakopa   Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Kastytis Senkus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: