Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Deimantas Valančiūnas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Deimantas Valančiūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.