Dalyko dėstytojas: dr. Džina Donauskaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Džina Donauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: