Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rasa Čepaitienė, doc. dr. Aurimas Švedas, dokt. Vytautas Starikovičius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Dalia Vitkauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.