logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. (HP) Edita Sužiedelienė.
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:doc. dr. (HP) Edita Sužiedelienė.
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.