Dalyko dėstytojas: asist. Gediminas Rumšas
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Gediminas Rumšas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: