Dalyko dėstytojas: dr. Rimantas Lukoševičius
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rimantas Lukoševičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: