Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Danuta Diskienė
Dalyko lygis:  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:dr. (HP) Danuta Diskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų