Dalyko dėstytojas: lektorė dr. Eleonora Šeimienė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorė dr. Eleonora Šeimienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų