Dalyko dėstytojas: doc. J. Gumbis
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. J. Gumbis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: