Dalyko dėstytojas: Patrick Gruening
Dalyko lygis:  II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Patrick Gruening
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų