Dalyko dėstytojas: Tomas Krilavičius
Dalyko lygis:  II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Tomas Krilavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų


How to employ predictive analytics for Internet data (social networks, web logs) analysis