Dalyko dėstytojas: lekt. Algimantas Litvinas
Dalyko lygis:  pirma pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Algimantas Litvinas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: