Dalyko dėstytojas: dr. Ramūnas Časas
Dalyko lygis:  I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr.Ramūnas Časas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.  Atnaujinimo data: