Dalyko dėstytojas: doc. dr. Genutė Kirkienė, prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Genutė Kirkienė, prof. dr. Alfredas Bumblauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
Atnaujinimo data: