Dalyko dėstytojas: Matthias Gerhard Weber
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Matthias Gerhard Weber
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų