Dalyko dėstytojas: dr. Mindaugas Stoškus
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Mindaugas Stoškus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: m.