Dalyko dėstytojas: doc.dr. Renata Korsakienė
Dalyko lygis:          Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc.dr. Renata Korsakienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų