Dalyko dėstytojas: Marija Drėmaitė
Dalyko lygis:  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Marija Drėmaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: