Dalyko dėstytojas: doc. dr. Saulius Serva
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Saulius Serva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: