Dalyko dėstytojas: prof. hab. dr. Juozas Lazutka
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. hab. dr. Juozas Lazutka
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: Pasirenkamasis kursas neurobiologijos studijų programos studentams.