Dalyko dėstytojas: prof. V. Mizaras, lekt. dr. M. Rimkevičius
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. V. Mizaras, lekt. dr. M. Rimkevičius 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: