Dalyko dėstytojas: doc.dr. Raimundas Žilinskas
Dalyko lygis: _______ Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc.dr. Raimundas Žilinskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: