Dalyko dėstytojas: lekt. Audrius Dabrovolskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Audrius Dabrovolskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: