Dalyko dėstytojas: doc. dr. Skirgailė Žalimienė 
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Skirgailė Žalimienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: