Dalyko dėstytojas: lekt. Olga Kudirkienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Olga Kudirkienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
E. mokymosi ištekliaus kalba: anglų