Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Saulius Preidys
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. lekt. dr. Saulius Preidys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: