Dalyko dėstytojas: dr. Gerda Venckevičiūtė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Gerda Venckevičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: