Dalyko dėstytojas: asistentė Daiva Tamulevičienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asistentė Daiva Tamulevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų