Dalyko dėstytojas: dr.  Egidijus Bikas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr.  Egidijus Bikas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e.konspekts
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: