Dalyko dėstytojas: lekt. Darius Valūnas 
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Darius Valūnas 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: